Penafian

Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai sebarang soalan mengenai penafian blog kami, sila hubungi kami melalui e-mel.

Penafian untuk blog naziman.com

Semua maklumat di dalam blog ini diterbitkan dengan niat baik dan bertujuan maklumat umum sahaja. Kami tidak membuat sebarang waranti tentang kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan anda mengambil apabila maklumat yang anda dapati di blog ini (naziman.com), adalah dengan tegas atas risiko anda sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian dan/atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Dari laman web kami, anda boleh melawat laman web atau blog yang lain dengan mengikuti hyperlink ke laman luaran. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan hanya pautan berkualiti kepada laman web atau blog yang berguna dan etika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat laman-laman ini. Pautan ke laman tersebut tidak bermaksud cadangan untuk semua kandungan yang ditemui di laman-laman ini. Pemilik laman dan kandungan mungkin berubah tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum kita mempunyai peluang untuk menghapuskan pautan yang mungkin telah hilang ‘buruk’.

Sila juga sedar bahawa apabila anda meninggalkan blog kami, laman web atau blog lain mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan istilah yang berada di luar kawalan kami. Sila pastikan untuk memeriksa dasar privasi laman-laman ini serta “Syarat Perkhidmatan” mereka sebelum terlibat dalam apa-apa perniagaan atau memuat naik apa-apa maklumat.

Persetujuan

Dengan menggunakan blog kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan termanya.

Update

Laman penafian ini kali terakhir dikemaskini pada : Khamis, 6 Disember, 2012ยท Sekiranya kami mengemaskini, meminda atau membuat apa-apa perubahan kepada dokumen ini, perubahan tersebut akan jelas dipaparkan di sini.