Keutamaan Membaca Karya dalam Bahasa Asal

Keutamaan Membaca dalam Bahasa Asal

Dalam pembacaan dan pengkajian di bidang masing-masing yang semakin rancak, penyuburan budaya ilmu yang semakin mekar, kepelikan berhujah dengan menggunakan bahan terjemahan sebagai sumber primer juga semakin meningkat. Sebagai pelahap membaca, ahli ilmu dan pengkaji, kata-kata di dalam artikel ini harapnya dapat menginsafkan kita berkenaan keutamaan membaca dalam bahasa asal.

Eekmal Ahmad berkata : [2]

Saya penterjemah. Saya sedar ada perbezaan antara terjemahan dengan karya asal. Karya terjemahan sekadar pintu pemahaman. Karya asal adalah gedungnya. Saya bukan ahli dalam kajian Quran atau Hadis atau Bahasa Arab. Namun, misalnya bila saya nak terjemah Ethics nya Spinoza ke Bahasa Melayu baru saya sedar tak boleh terjemah dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu. Kena rujuk karya Spinoza dalam Bahasa Latin.

Begitu juga apabila saya asyik membaca Symposium oleh Plato. Terjemahan Seth Bernadette dianggap terbaik, namun sarjana klasikal dan filsafat politik sedar untuk menggali kefahaman yang lebih dalam harus mahir Bahasa Greek Kuno.

Misalnya dalam Symposium ada perkataan Greek Kuno; Kalos/Kolos. Di terjemahkan ke Bahasa Inggeris sebagai Beauty. Namun bila kita baca lebih terperinci Kalos itu lebih dekat dengan perkataan dan makna Ihsan yang sering diungkapkan ulama sufi.

Satu lagi misal adalah dari Romeo & Juliet. Ayat “O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name.” Sekali baca terutama orang kampung Alor Setar macam saya akan ingat Juliet tanya Hang kat mana Romeo oiii .. Tapi rupanya menurut disiplin ilmu sastera Inggeris itu adalah luahan Juliet : “Kenapa kau Romeo dari keluarga Montaigne, keluarga yang bermusuhan dengan keluarga Juliet.”

Wanji Wanhussin berkata : [2]

Untuk nak kenal islam, tidak semestinya menggunakan bahasa arab. Namun, untuk nak mengetahui pendalilan menerusi nas, perlu memahami bahasa arab. Untuk mengetahui tentang al-Quran, perlu dalam bahasa arab, kerana kefahaman dari terjemahan tidak setepat pemahaman dalam bahasa asal.

Memahami al-Quran dengan terjemahan, tidak melayakkan untuk membuat dalil.

Contoh dalam salah satu ayat dalam al-Quran; fa basshirhum bi azabin alim. Dalam terjemahan, khabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih.

Tetapi bagi orang yang faham bahasa arab, difahami bahawa ia mengandungi balaghah. Iaitu ada elemen menyindir, iaitu berilah khabar gembira dengan azab yang pedih.

Hasrizal Abdul Jamil berkata :

Sebarang teks yang hendak dilakukan kajian kualitatif ke atasnya mewajibkan sang pengkaji menggunakan ilmu-ilmu alat.

Bagaimanakah seseorang mengupas teks ucapan Jean-Jacques Rousseau dalam Social Contract beliau tanpa menguasai Bahasa Perancis? Ia bukanlah syarat yang tujuannya adalah untuk show off otoriti Bahasa Perancis, tetapi ia adalah sebab yang sangat rasional bahawa mustahil ucapan Jean-Jacques Rousseau boleh ditafsir oleh seseorang yang tidak meraikan asas bahasa Perancis, iaitu bahasa yang merekodkan karya tersebut. Apatah lagi dengan mengabaikan falsafah state of nature dalam mengupasnya.  [3]

Sebagai seorang muslim pula khususnya manusia yang banyak berfikir dan soalan, bahasa Arab sangat penting dipelajari agar tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Jika tidak tahu bahasa Arab, ertinya tidak tahu ‘bahasa Allah’. Bergantung kepada terjemahan sahaja, dengan sendirinya hilang kelayakan sarjana bagi seorang pengkaji, penyoal. [4]

Misalnya 6 hari adalah sebutan yang bergantung kepada terjemahan al-Quran. Sedangkan di dalam bahasa asal al-Quran, sebutannya ialah sittah ayyaam. Perkataan ayyaam di dalam Bahasa Arab, tidak terikat hanya kepada apa yang diterjemahkan sebagai HARI iaitu himpunan satu unit masa yang terbentuk dari 24 jam. Kalimah ayyaam boleh diertikan sebagai ‘peringkat ‘atau ‘marhalah’… Justeru keterangan al-Quran tentang cara Allah mencipta bumi, tidak harus difahami dengan hanya bergantung kepada terjemahan, sebaliknya harus kembali kepada Bahasa Arab. Adakah sittah ayyam itu enam hari, enam marhalah (stages) atau enam apa?

Sudikah belajar Bahasa Arab supaya ada bekal berfikir ketika timbul soalan-soalan agama? Menyoal pelbagai isu tentang al-Quran tetapi tiada kesudian untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan asas untuk berinteraksi dengan al-Quran. Bahasa Arabnya, asbab al-nuzul, ghara’ib lafaznya, nasakh mansukhnya, sudikah manusia yang banyak berfikir ini belajar? [5]

Kualiti ilmu sangat penting dalam kajian dan bahasa adalah pintu ilmu. Tidak amanah meninggalkan rujukan yang penting bagi satu-satu kajian, hanya kerana ia di dalam bahasa yang kita tidak tahu. [6] Jangan cepat membuat kesimpulan terutamanya jika jahil Bahasa Arab, mesti belajar merendah diri, bukan kepada pakar Bahasa Arab tetapi kepada Allah. [7]

Muhamad Rozaimi berkata : [3]

Saya juga mendapati saudara Farouk mempuyai kecenderungan untuk mengabaikan ilmu alat yang menjadi pre-requisite kepada ilmu-ilmu tertentu. al-Quran dan hadis itu berbahasa arab. Untuk mendalami makna sebenar kita perlu mendalami bahasa arab. Ini penting supaya kita tidak menterjemahkan perkataan “يوطئن” yang bermaksud membenarkan masuk rumah kepada bersetubuh seperti yang dilakukan oleh Kassim Ahmad. Saya melihat saudara Farouk juga banyak merujuk kepada kitab edisi terjemahan.

Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi berkata : [8]

Belajar bahasa Arab adalah untuk faham al-Quran dan al-Hadith serta kitab-kitab muktabar karangan para ulama Muslim, kerana dengan memahami dalam bahasa asal sumber ilmu akan mendekatkan kita kepada kefahaman yang terbaik (semoga dijauhkan dari kesalahfahaman), kerana dengan memahami dan merasai sendiri nikmat dan i`jaz bahasa al-Quran dan al-Hadith itu, insya-Allah hadir lebih kefahaman dalam jiwa dan aqal seterusnya menuntun diri insan agar lebih bertaqwa kepada Rabbul Jalil.

Azrul Azlan berkata : [9]

Terjemahan bukanlah suatu yang kerja mudah. Seseorang yang ingin menjadi penterjemah perlu mempunyai kemahiran-kemahiran berikut:

1- Mempunyai kekuatan bahasa sumber dan bahasa sasaran – Ini termasuklah LATAR BELAKANG dan BUDAYA bangsa yang menuturkan bahasa tersebut.

2- Keupayaan untuk memahami isi kandungan bahan yang ingin diterjemahkan.

3- Mampu untuk menulis dengan baik dan jelas dengan gaya bahasa yang pelbagai

4- Teliti ketika melakukan terjemahan

5- Menggunakan teknik atau strategi terjemahan yang sesuai dengan teks yang ingin diterjemahkan.

6- AMANAH – Tidak mencampuradukkan emosi ketika melakukan terjemahan sehingga menukarkan fakta dari sumber yang asal.

Berdasarkan pemerhatian saya terhadap buku-buku terjemahan yang berada di pasaran Malaysia sekarang, terdapat karya-karya yang diterjemahkan mempunyai kesalahan-kesalahan yang menyebabkan pembaca keliru dalam memahami fakta yang dikemukakan.

Bagi yang ingin menjadi seorang penterjemah, berikut adalah antara contoh-contoh kesilapan terjemahan yang perlu kita hindari:

1- Tentang Maisarah
Teks asal: Maisarah (seorang LELAKI bukannya perempuan)
Teks terjemahan: Seorang upahan WANITA, Maisarah.

2- Tarikh Lahir Nabi
Teks asal : Nabi dilahirkan pada 9 Rabiul Awwal
Teks terjemahan: Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awwal

3-Bai’ah Al-aqabah diterjemahkan sebagai “Pengakuan Aqabah” sedangkan ia adalah “Perjanjian Aqabah”

_________________________________________________________

Sebaiknya saranan Yusuf al-Qaradhawi pada tahun 1978 melalui bukunya Tsaqafah al-Da’iyah kita ambil secara serius. Al-Qaradhawi menyenaraikan 6 kategori ilmu yang mesti dikuasai oleh para pendakwah agar mereka dapat berfungsi dengan baik di medan. Bahasa dan kesusasteraan adalah salah satu ilmu yang mesti dikuasi.

6 kategori ilmu itu ialah:

  1. Ilmu-ilmu Islam : Al-Quran, al-Sunnah, Fiqh, Usul Fiqh, Tasawwuf dan sistem-sistem Islam.
  2. Ilmu Sejarah
  3. Ilmu Kemanusiaan: Psikologi, Sosiologi, Ekonomi, Falsafah, Etika dan Sejarah (diasingkan dalam satu bab khas).
  4. Ilmu Kesusasteraan dan Bahasa
  5. Ilmu Sains
  6. Ilmu Kajian Semasa (Current Affairs) [10]

[1] http://ultimatesammy.wordpress.com/2013/06/25/manfaat-dari-kegiatan-membaca/

[2] https://www.facebook.com/wanji.attaaduddi/posts/865251880167657

[3] https://www.facebook.com/notes/muhamad-rozaimi/kritikan-kepada-metodologi-quranis-farouk-a-peru-dan-jawapan-kepada-kekeliruan-y/636853533051023

[4]  https://twitter.com/muarrikhun/status/436897062689705984 

[5] http://saifulislam.com/2013/07/pelajar-mesti-seorang-pemikir/ 

[6] https://twitter.com/muarrikhun/status/375247224361324544 

[7] https://twitter.com/muarrikhun/status/436896592747311104 

[8] https://www.facebook.com/ZahiruddinZabidi/posts/782669001752746 

[9] https://www.facebook.com/mohdazrulazlan/posts/10204579966793245 

[10] http://saifulislam.com/2014/02/anti-hadith-loceng-amaran-kepada-ummah-pengabai-ilmu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *